Hancock, C. H. H., U. V. Midthassel, og H. Fandrem. «Læreres Erfaringer Med å Fremme tilhørighet Og Engasjement I Flerkulturelle Klasser I videregående Skole». Acta Didactica Norden, bd. 15, nr. 2, november 2021, doi:10.5617/adno.8381.