Halberg, H., og J. Brumo. «Ulv Engasjerer! Erfaringer Med skjønnlitteratur I Tverrfaglig Arbeid På Mellomtrinnet». Acta Didactica Norden, bd. 15, nr. 1, januar 2021, s. 19 sider, doi:10.5617/adno.8474.