Haslekås, C., og S. Kittilsen. «Lærerstudenter I Elevrollen møter Utforskende arbeidsmåter I Naturfag». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 3, november 2022, s. 23 sider, doi:10.5617/adno.8569.