Kvithyld, T. «Hvordan Iscenesetter to lærere Skriveundervisning Ut Fra Den Samme Pedagogiske Ressursen, Og Hvordan nyttiggjør Elevene Seg Av Denne Undervisningen når De Skriver?». Acta Didactica Norden, bd. 15, nr. 1, februar 2021, s. 26 sider, doi:10.5617/adno.8609.