Hugo, H. «Lärare I årskurs 5 Planerar Historieundervisning Med Fokus På Skriftliga Resonemang». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 3, oktober 2022, s. 22 sider, doi:10.5617/adno.8612.