Åkerholm, K., og H. Höglund. «Möte Med Det obestämbara: Ungdomars tolkningsförhandlingar Med Bilderboken Hemma Hos Harald Henriksson». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 3, oktober 2022, s. 19 sider, doi:10.5617/adno.8720.