Halberg, H., og T. A. Fiskum. «Skjønnlitteraturen I Det Tverrfaglige - Når Mellomtrinnselever Leser skjønnlitteratur Og lærer Om Rovdyr I En Uteskoledidaktisk Sammenheng». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 3, november 2022, s. 26 sider, doi:10.5617/adno.8808.