Sæther, S., J. Spord Borgen, og P. E. Leirhaug. «Lek I læreplanen I kroppsøving - Historisk Konseptualisering». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 3, oktober 2022, s. 24 sider, doi:10.5617/adno.8977.