Marti, K. T., og E. Knain. «Bærekraftig Utvikling I Naturfaglige Og Samfunnsfaglige Skriveoppgaver Fra Grunnskolen». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 2, september 2022, s. 25 sider, doi:10.5617/adno.8979.