Bendegard, S., og Y. Hallesson. «Critical Literacy I ämnet Svenska: – Vad säger De Nationella läsproven?». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 2, september 2022, s. 22 sider, doi:10.5617/adno.8987.