Reffhaug, M. B. A., K. M. Jegstad, og E. Andersson-Bakken. «Kritisk Tenkning – Fra Intensjon Til Praksisfortolkning: En Analyse Av barnetrinnslæreres forståelse Av Kritisk Tenkning». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 2, september 2022, s. 21 sider, doi:10.5617/adno.8989.