Undrum, L. V. M. «Kritisk tilnærming Til Tekster I Sosiale Medier: - En Studie Av Influenseres Tekster På Instagram Og Unges Utfordringer I møte Med Dem». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 2, september 2022, s. 24 sider, doi:10.5617/adno.8990.