Wetlesen, A., og S. Eie. «‘Sted’ Som Utgangspunkt for Kritisk Tenkning I Geografi». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 2, september 2022, s. 22 sider, doi:10.5617/adno.8994.