Andersson-Bakken, E., S. L. Heggernes, I. Krogstad Svanes, og H. Tørnby. «“Men Da Blir Det Urettferdig for Dem Som Ikke får!”: Bildebøker Som Utgangspunkt for Kritisk Tenkning På Barnetrinnet». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 2, september 2022, s. 23 sider, doi:10.5617/adno.8995.