Scheie, E., T. Berglund, E. Munkebye, R. Lyngved Staberg, og N. Gericke. «Læreplananalyse Av Kritisk Tenking Og bærekraftig Utvikling I Norsk Og Svensk læreplan». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 2, september 2022, s. 32 sider, doi:10.5617/adno.9095.