Nordberg, O. «Litteraturdidaktik På Empirisk Grund: Didaktisk Diskussion Med utgångspunkt I 413 Mellanstadie-Elevers läsarreaktioner På Katarina Taikons Roman Katitzi». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 1, mars 2022, s. 23 sider, doi:10.5617/adno.9129.