Lorentzen, V. «Kritisk Literacy I skriveopplæringa: å Ta Stilling Til Problemer Og Ytre Seg På Naturfaglig Grunnlag». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 1, mai 2022, s. 29 sider, doi:10.5617/adno.9150.