Sørensen, M. H., og J. I. Medbø. «I Hvilken Grad påvirker Omvendt Undervisning Elevenes læringsutbytte I Matematikk På 9. Trinn Sammenlignet Med Tradisjonell Undervisning?». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 3, november 2022, s. 20 sider, doi:10.5617/adno.9268.