Reitan Jensen, P. «Koherens I Lektorutdanninga Ved Tre Utdanningsinstitusjonar I Noreg. Ein Kvalitativ Studie Frå Eit Leiingsperspektiv». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 3, oktober 2022, s. 21 sider, doi:10.5617/adno.9286.