Olsen, R., og C. Bjørndal. «Fragmentarisk Partnerskap I lærerstudenters FoU-Veiledning: En Studie Av Studenter Og lærerutdanneres Erfaringer». Acta Didactica Norden, bd. 16, nr. 3, november 2022, s. 24 sider, doi:10.5617/adno.9343.