Kvello, Pål, Stine Slaatsveen Barstad, Bernt Rønning, Elin Tronsaune Moen, og Ove Østerlie. «Omvendt Undervisning Versus Tradisjonell Undervisning I Naturfag På Ungdomsskolen: En Studie Av Elevers Motivasjon, Forberedelser Og læringsutbytte ». Acta Didactica Norden 14, no. 1 (februar 10, 2020): 37 sider. åpnet mars 30, 2020. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7757.