Svanes, Ingvill Krogstad, og Anne Kristine Øgreid. «‘Jeg Vet Ikke Hva Jeg Skal Skrive om!’ - Læreres Stillasbygging I Oppstarten Av Skrivesituasjoner På Barnetrinnet». Acta Didactica Norden 14, no. 1 (februar 10, 2020): 21 sider. åpnet juli 7, 2020. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7758.