Myren-Svelstad, Per Esben. «Det Affektive møtet Mellom Tekst Og Lesar: Tre Postkritiske Inngangar Til å Velja skjønnlitteratur I morsmålsfaget». Acta Didactica Norden 14, no. 3 (oktober 5, 2020): 18 sider. åpnet oktober 26, 2020. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7811.