Aho, Erika Bomström. «Nyanlända Gymnasieelever – Elevidentiteter Och språkbarriärer». Acta Didactica Norden 14, no. 1 (mars 5, 2020): 20 sider. åpnet juni 4, 2020. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7825.