Ulstad, Svein, Vegard Rønning Valstadsve, og Knut Skjesol. «Mestringsorientert Klima – Veien Til høy Innsats, Indre Motivasjon Og Karakter I kroppsøving». Acta Didactica Norden 14, no. 1 (mars 12, 2020): 20 sider. åpnet juni 7, 2020. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7826.