Lauritzen, Lise-Mari, Yngve Antonsen, og Linda Nesby. «‘Jeg Er Så Veldig Redd for Hvordan Jeg påvirker elevene.’ Utfordringer Og Muligheter I Undervisningen Av Folkehelse Og Livsmestring I Norskfaget:». Acta Didactica Norden 15, no. 1 (april 10, 2021). åpnet mai 15, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7848.