Rasmusssen, Ingvill, Marit Kjærnsli, Fredrik Jensen, og Sten Ludvigsen. «Problemløsing Ved Samarbeid I PISA 2015: En Diskusjon Av Rammeverket Og Norske Elevers Resultater». Acta Didactica Norden 14, no. 1 (april 22, 2020): 22 sider. åpnet juli 12, 2020. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7862.