Kjelaas, Irmelin, Ketil Eide, Anna Sjølset Vidarsdottir, og Hans Abraham Hauge. «Å føle Seg Angrepet Intellektuelt: Språkkartlegging Av minoritetsspråklige Elever I videregående opplæring». Acta Didactica Norden 14, no. 1 (mai 8, 2020): 20 sider. åpnet juli 15, 2020. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7871.