Dversnes, Gunvald. «‘Vi Kastet Elevene Ut På Dypet før’. Bruk Av Eksempeltekster I skriveopplæringen Hos Fire norsklærere». Acta Didactica Norden 14, no. 1 (april 22, 2020): 20 sier. åpnet juli 12, 2020. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7897.