Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen, Kirsti Lyngvær Engelien, og Doris Jorde. «Universitetsskolers Bidrag Til Utvikling Av lærerutdanningen Ved Universitetet I Oslo». Acta Didactica Norden 14, no. 2 (mai 13, 2020): 27 sider. åpnet juni 22, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7913.