Hontvedt, Magnus, Morten Oddvik, og Rakel Rohde Næss. «Videolekser Som Ressurs for Lesing Og Undervisning I lærerutdanning – En Studie Av Hvordan Samarbeid Og Partnerskap Kan Utvikles Rundt lærerstudenters Videoinnspilte Leserefleksjoner». Acta Didactica Norden 14, no. 2 (mai 13, 2020): 26 sider. åpnet juni 13, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7916.