Bjørndal , Kristin Emilie Willumsen, Yngve Antonsen, og Rachel Jakhelln. «FoU-Kompetansen Til Nyutdannede grunnskolelærere – Grunnlag for Skoleutvikling?». Acta Didactica Norden 14, no. 2 (mai 13, 2020): 20 sider. åpnet juni 23, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7917.