Antonsen , Yngve, Gregor Maxwell, Kristin Emilie Willumsen Bjørndal, og Rachel Jakhelln. «‘Det Er Et Kjemperart system!’ – Spesialpedagogikk, Tilpasset opplæring Og Nyutdannede læreres Kompetanse». Acta Didactica Norden 14, no. 2 (mai 13, 2020): 20 sider. åpnet mai 24, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7918.