Olovsson, Tord Göran. «Ämnesövergripande Undervisning I SO-ämnena I Svensk Grundskola - Vad säger lärarna? ». Acta Didactica Norden 14, no. 3 (september 16, 2020): 24 sider. åpnet september 20, 2020. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7920.