Olovsson, Tord Göran. «Ämnesövergripande Undervisning I samhällsorienterande ämnen I Svensk Grundskola – Vad säger lärarna?». Acta Didactica Norden 14, no. 3 (september 16, 2020): 24 sider. åpnet november 28, 2020. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7920.