Hansen, Kari. «Mesterlære I Praksisveiledning I lærerutdanning: Individuell, Relasjonell Eller I Praksisfelleskap? En Studie Av Eksamenstekster». Acta Didactica Norden 14, no. 2 (mai 13, 2020): 18 sider. åpnet juni 22, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7925.