Haugen, Tor Arne, og Eivor Finset Spilling. «Pedagogiske Tekstar Om Ordklassar: Ei undersøking Av lærebøker I Norsk På 3. Og 4. Trinn». Acta Didactica Norden 14, no. 1 (mai 8, 2020): 27 sider. åpnet juli 12, 2020. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7927.