Tengberg, Michael, og Marie Wejrum. «Observation Och återkoppling Med Fokus På Utvecklad Undervisning: Professionsutveckling Med hjälp Av PLATO». Acta Didactica Norden 15, no. 1 (februar 9, 2021): 22 sider. åpnet mai 14, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7985.