Hjukse, Hjørdis, Toril Aagaard, Agnete Andersen Bueie, Thomas Moser, og Karl Solbue Vika. «Digitalisering I grunnskolelærerutdanningen: Om Faglige Forskjeller I Arbeidet Med Profesjonsfaglig Digital Kompetanse». Acta Didactica Norden 14, no. 1 (juni 11, 2020): 27 sider. åpnet januar 19, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8023.