Borgen , Jorunn Spord, og Gunn Engelsrud. «Språkbruk Om kroppsøving: Et Kritisk Blikk På Ny læreplan I Fagfornyelsen (LK20)». Acta Didactica Norden 14, no. 1 (juli 4, 2020): 19 sider. åpnet februar 28, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8099.