Walgermo, Bente Rigmor, Per Henning Uppstad, Kjersti Lundetræ, Finn Egil Tønnessen, og Oddny Judith Solheim. «Kartleggingsprøver I Lesing: Tid for Nytenking?». Acta Didactica Norden 15, no. 1 (april 10, 2021). åpnet mai 15, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8136.