Imenes, Olav Gravir, Vibeke Bjarnø, og Ove E. Hatlevik. «Lærerstudenters Bruk Av Monte Carlo-Simulering for å løse Oppgaver Om Sannsynlighet: En Analyse Av 16 Gruppebesvarelser». Acta Didactica Norden 15, no. 3 (desember 15, 2021): 26 sider. åpnet august 8, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8180.