Valenta, Anita, og Ole Enge. «Bevisrelaterte Kompetanser I læreplanen LK20 for Matematikk I Grunnskolen». Acta Didactica Norden 14, no. 3 (september 3, 2020): 18 sider. åpnet november 28, 2020. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8195.