Vangsnes, Vigdis. «Prosessdrama Som Estetisk læreprosess: Ein Strategi for Utforskande Iscenesetjing Av Sentrale verdiområde I Fagfornyinga». Acta Didactica Norden 15, no. 2 (november 17, 2021). åpnet desember 7, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8294.