Stenseth, Tonje. «Hvordan Fremme Studentaktivitet Og Engasjement for læring? En Designbasert Studie Av Omvendt Undervisning Og Videorefleksjoner I lærerutdanningen». Acta Didactica Norden 15, no. 3 (desember 15, 2021): 22 sider. åpnet august 17, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8313.