Löfstedt, Malin. «Konstruktiv Religionskritik Och Religionsundervisning». Acta Didactica Norden 14, no. 4 (desember 8, 2020): 18 sider. åpnet august 8, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8346.