Samuelsson, Lars. «Etik I Utbildning för hållbar Utveckling – Att Undervisa Den Etiska Dimensionen Av En Kontroversiell fråga». Acta Didactica Norden 14, no. 4 (desember 8, 2020): 22 sider. åpnet januar 19, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8348.