Wedin, Åsa, og Jenny Rosén. «Språkliga Normer I förskollärarutbildning: Ett Kritiskt Perspektiv». Acta Didactica Norden 15, no. 2 (november 9, 2021). åpnet desember 1, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8361.