Gasson, Sophia. «Det flerstämmiga engelskämnet I Den Svenska Grundskolans Tidigare år: Utrymme för flerspråkighet?». Acta Didactica Norden 15, no. 2 (november 23, 2021): 27 sider. åpnet desember 7, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8376.