Hancock, Charlotte Helen H, Unni Vere Midthassel, og Hildegunn Fandrem. «Læreres Erfaringer Med å Fremme tilhørighet Og Engasjement I Flerkulturelle Klasser I videregående Skole». Acta Didactica Norden 15, no. 2 (november 9, 2021). åpnet desember 1, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8381.