Halberg, Haakon, og John Brumo. «Ulv Engasjerer! Erfaringer Med skjønnlitteratur I Tverrfaglig Arbeid På Mellomtrinnet». Acta Didactica Norden 15, no. 1 (januar 19, 2021): 19 sider. åpnet mai 14, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8474.